Plast

Allehanda plastbearbetning har genom åren blivit något av vår specialitet. Vad vi speciellt vill framhäva är vår långa historia av formpressning