Plåt

Vår plåtverkstad är väl tilltagen och tillmötesgår alla de krav som rimligen kan ställas i fråga om allt från ljuslådor och pyloner till neon- och diodskyltar.